BUURTSTROOM Klarenbeek

De discussie over energiegebruik, klimaat en milieu wordt alom gevoerd! We weten dat onze voorraad fossiele brandstof eindig is. Gas uit onze eigen bodem staat nu al sterk ter discussie, al was het alleen al door de bodemverzakking en -bevingen in Groningen. Het lijkt dus goed om na te denken over ons energiegebruik én de transitie naar duurzame energievormen.

Buurtstroom is een initiatief van deA om op diverse locaties in de gemeente Apeldoorn “groene energie” projecten te ontwikkelen. Het Bestuur van de Stichting MFC De Pauw (MFC Klarenbeek) heeft besloten zich aan te sluiten bij dit initiatief. Onder de naam Buurtstroom Klarenbeek zal het deelproject voor Klarenbeek verder invulling gegeven worden. Zoals het er nu uitziet is er op het dak van het MFC ruimte voor pakweg 120 tot 130 zonnepanelen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Buurtstroom Klarenbeek stelt bewoners en bedrijven in Klarenbeek en omgeving in staat zonne-stroom af te nemen van een gezamenlijk zonnedak (MFC Klarenbeek in dit geval) bij hen in de buurt. Als je zelf geen gelegenheid hebt voor zonnepanelen op je dak, dan is deze mogelijkheid een zeer goed alternatief om mee te doen aan het “vergroenen” van onze energiehuishouding. Buurtstroom Klarenbeek is een project dat financieel gezien gebaseerd is op de Regeling-Verlaagd-Tarief, ook bekend onder de naam Postcoderoosregeling. Deze regeling wordt hieronder toegelicht.

Figuur 1. Voorbeeld hoe een postcoderoos is samengesteld.

 

De Regeling-Verlaagd-Tarief, beter bekend onder de naam Postcoderoosregeling, is een stimuleringsmaatregel van de rijksoverheid. Het principe achter de regeling is dat huishoudens en kleine bedrijven investeren in duurzame opwek van energie bij hen in de buurt. Wanneer voldaan wordt aan eisen van de regeling krijgen deelnemers vrijstelling van de energiebelasting op hun energierekening, over het aandeel (aantal afgenomen zonnepanelen) van de door hun opgewekte energie.

 

In het hierboven geschetste postcoderoos-plaatje behoren de blauwe delen tot het postcodegebied waarin het MFC Klarenbeek ligt. Iedereen die woont in de (donker en licht-) blauwe postcodegebieden kan dus deelnemen.

 

De randvoorwaarden die worden gesteld om in aanmerking te komen voor de Regeling-Verlaagd-Tarief zijn:

  • Deelnemer moet beschikken over een kleinverbruik aansluiting.
  • De vrijstelling energiebelasting wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de deelnemer. (Over de eerste schijf tot maximaal 10.000 kWh per jaar).
  • Deelnemer mag ook een ondernemer zijn mits de onderneming geregistreerd staat met een kleinverbruik aansluiting. Verder geldt als voorwaarde dat een ondernemer niet meer dan 20% van het kapitaal van de coöperatie mag inbrengen.
  • De vrijstelling geldt voor een periode van vijftien jaar. 

Waarom meedoen?

Buurtstroom Klarenbeek is aantrekkelijk voor particulieren en bedrijven in en rond Klarenbeek die graag groene, lokaal opgewekte stroom willen. Voor velen is het om uiteenlopende redenen niet mogelijk of niet wenselijk om op eigen dak zonne-energie op te wekken. Je hebt geen ruimte op je dak, je wil niet je dak “verrommelen” of je buren opzadelen met een spiegelend buren-dak. Dan is dit project een zeer goed alternatief om mee te doen aan het “vergroenen” van onze energie- huishouding en het verminderen van de CO2 uitstoot.

Op 26 oktober 2017 zal er om 19.30 uur een Buurtstroom manifestatie worden georganiseerd in het MFC Klarenbeek.

Daar kan men alle informatie krijgen, vragen stellen én inschrijven. Bovendien zien we graag dat Buurtstroom Klarenbeek enthousiasme opwekt en dat pandeigenaren zich aanmelden met een dak, of dat ondernemende bewoners met eigen initiatieven een idee bij Buurtstroom willen onderbrengen.