Huisregels

Huisregels Multifunctioneel Centrum Klarenbeek.

 1. Het is verboden de volgende goederen en zaken mee naar binnen te nemen: glaswerk, thermoskannen, picknickboxen, etenswaren, dranken, drugs, wapens, scherpe voorwerpen, geluidsapparatuur, (huis-) dieren.
 2. Het gebruik van de accommodatie en haar voorzieningen is geheel voor eigen risico. Het bestuur van het MFC is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies aan en van uw eigendommen.
 3. Indien er verdenkingen bestaan dat een bezoeker zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, vernielingen, verbaal en/of lichamelijk geweld, dan zal hiervan aangifte worden gedaan bij de politie en de toegang tot de accommodatie worden ontzegd.
 4. Bezoekers dienen zich in en rondom de accommodatie behoorlijk te gedragen (al dan niet tijdens trainingen of deelname aan de activiteiten) en zich te onthouden van luid, beledigend, discriminerend, intimiderend taalgebruik of ander ongepast dan wel onbehoorlijk gedrag tegenover andere sporters, bezoekers of personeel.
 5. Het betreden van de accommodatie (incl. sporthal) door in groeps- of klassikaal verband is zonder de aanwezigheid van een verantwoordelijke leider niet toegestaan.
 6. Roken op het hele complex is verboden. Sinds 1 januari 2020 zijn we een rookvrije accommodatie.
 7. Het is niet toegestaan drink- en etenswaren in de zaal of de tribune te nuttigen tijdens sportwedstrijden en trainingen, m.u.v. koffie of thee uit plastic bekers en water of frisdrank uit afsluitbare flessen.
 8. Het is niet toegestaan om alcohol houdende dranken in de zaal of tribune te nuttigen tijdens sportwedstrijden en trainingen.
 9. Het is verboden sportmaterialen mee de sportzaal uit te nemen.
 10. Het is niet toegestaan voor supporters en andere belangstellenden om de sportvloer te betreden tijdens wedstrijden en trainingen.
 11. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 12. Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleed accommodatie op te houden.
 13. Het is niet toegestaan zelfstandig tape op de sportvloer aan te brengen.
 14. De gebruikers dienen de sportmaterialen weer terug te plaatsen in de berging op de daarvoor bestemde plaatsen volgens de fotopresentatie.
 15. De nooduitgangen altijd vrijhouden van obstakels.
 16. Alle bezoekers dienen de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 17. Gebruik bestuurskamers :
  • Na gebruik bestuurskamers de stoelen weer achterlaten waar die hebben gestaan.
  • Na laatste bijeenkomst op de avond, de verwarmingsknoppen op stand 2 zetten en verlichting uit.
  • Gebruik bestuurskamers bij toernooien/sportdagen: vloer geheel afdekken, niet door ramen klimmen, inrichting weer achterlaten zoals die was.
  • Stoelen bestuurskamers of MFR mogen niet buiten gebruikt worden. Voor buitengebruik staan er stoelen in de schuur (linker gedeelte).
  • Gebruik koffieapparaat in overleg met afdeling horeca.
  • Opbergkluisjes commissiekamer alleen voor daggebruik.
 18. Sporttassen niet meenemen naar De Brug, maar plaatsen in de tassenrekken buiten of in de hal.

Wanneer de bezoekers zich niet aan deze regels houden, worden zij hierop gewezen. Wanneer een waarschuwing genegeerd wordt, kan de toegang tot de accommodatie ontzegd worden.