Jaarcijfers

Hieronder worden de jaarcijfers van afgelopen boekjaar gepresenteerd. De jaarcijfers bestaan uit een Baten & Lasten rekening en de balans.

Hieronder de Baten & Lasten rekening van boekjaar 2022/2023 met daaronder de balans per 1 juli 2023.

 

 

De balans per 1 juli 2023.